یه وقتایی🎉🎉

 یہ وَقتآیے هَست چشآت پُره اَشکــہ

اَمآ نمیزآرے بریزه 
گلوت پُره بغضـہ اَمآ نمیزآرے بشکَنہ 
دلت پُره حَرفہ 💭اَمآ فقط
سُکوت و سُکوت و سُکوت ....
رآضـے نیستے وَلے نَہ گلہ میکُنے و نَہ شکآیَتے
یہ وَقتآیے هَست کہ دیگہ فَقَطـ تَسلیم میشے
یہ وَقتـآیے بہ خودت میآے میبینے اَز اون هَمہ شیطنَت هیچے نمـونـده...
به همین راحتی جوونیت میره..
 

[ يکشنبه 1 مرداد 1396 ] [ 6:41 ] [ مهنا ]
[ ]

امده بودبماند

 آمده بود که بماند

میدانی خودش گفت
قسم خورد
قسم خورد که آمده ام برای ماندن
برای آرزو هایمان را ساختن
و منی که ساده بودم
ساده‌ی ساده‌ی ساده...
خانه‌ی آرزوهایم را
بر روی تک تک قسم هایش بنا نهادم
رفت ..
و با رفتنش،خانه ی آرزو هایم
در هم شکست ...

[ جمعه 30 تير 1396 ] [ 15:54 ] [ مهنا ]
[ ]

💔💔💔💔

 بماند که ندارمت ..:

بماند که هنوز دلم برایت تنگ است ..:
بماند که تکه ای از تو در من مانده ..:
بماند که شبها بیقرارت میشوم ..:
بماند که هنوز دلم میخواهدت ..:
بماند که بی تو فقط زنده ام ..:
بماند که هنوز وقتی باران میبارد صدایت در گوشم میپیچد ..:
بماند که نیستی تا آرامم کنی ..:
بماند که نمیتوانم از ذهنم بیرونت کنم ..:
همه ی اینها بماند در دلم ..:
تو فقط خوب باش ..:
همین کافیست ..:
 
💔💔

[ چهارشنبه 28 تير 1396 ] [ 15:03 ] [ مهنا ]
[ ]

حس عجیبیه

 ••●♥️ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ ♥️●••

••●♥️ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﯼ...♥️●••
••●♥️ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ...♥️●••
••●♥️ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺩﺕ ♥️●••
••●♥️ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺑﻬﺶ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ♥️●••
••●♥️ﻭ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺍﺯﯾﻦ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺩﻝ ﺑﮑﻨﯽ♥️●•• ••●♥️ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥️●••
••●♥️ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﮕﯿﺮﯼ...♥️●••
••●♥️ﻭ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﯿﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎﺵ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯽ♥️●••
••●♥️ﺍﻧﻘﺪ ﺭﻭﺵ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﺵ ﺩﻗﯿﻖ ﻓﮑﺮﻣﯿﮑﻨﯽ♥️●••
••●♥️ﻭ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﺳﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺫﯾﺖ ﻣﯿﺸﯽ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺵ♥️●••
••●♥️ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥️●••
••●♥️ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﯾﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﺁﺷﻮﺏ ﻭ ﻧﮕﺮﻭﻧﯽ ﻣﻮﺝ ﻣﯿﺰﻧﻪ،♥️●••
••●♥️ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ . . ♥️●••
••●♥️ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﺁﺗﯿﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ♥️●••
••●♥️ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺶ...♥️●••
••●♥️ﺩﻟﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻭ ﻫﻤﻮﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨه♥️●••
••●♥️ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺧﺪﺍﻓﻈﯽ ﮐﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ . .♥️●••
••●♥️ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪﯾﺶ♥️●••
••●♥️ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥️●••
••●♥️ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﺣﺮﯾﺼﯽ ﻭ ﺗﻤﻮﻣﺶ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ♥️●••
••●♥️ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺒﻪ ♥️●••
••●♥️ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺣﺲ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﻋﻮﺽ کنی...♥️●••
 
 

[ چهارشنبه 7 تير 1396 ] [ 15:15 ] [ مهنا ]
[ ]

دخـتـــــــر😘😍❤💜

 جرم دختر بودن ....محکومم


دختر بودن یعنی شالت افتاد....!!!

دختر بودن یعنی سؤال مسخره من وکیلم؟!!!

دختر بودن یعنی عکس کیه تو گوشیت....!!!

دختر بودن یعنی این چیه پوشیدی گمشو عوض کن....!!!

دختر بودن یعنی آرزوی سفر مجردی رو به گور بردن....!!!

دختر بودن یعنی خوشگله میشه برسونمت...!!!

دختر بودن یعنی همون که یه روز میره گل بچینه،میره گلاب بیاره تا بگه با اجازه بزرگترا....!!!

دختر بودن یعنی 100 سکه کمه ،من دخترم رو زیر 150 تا نمیدم....!!!

دختر بودن یعنی برو تو دم در وای نستا....!!!

دختر بودن یعنی وسط سریال بهت بگن پاشو چای بیار....!!!

دختر بودن یعنی حق هر چیزی رو وفقط وقتی داری که تو عقدنامه نوشته باشه ....!!!

دختر بودن یعنی اول ناموس پدر وبرادر بعدشم ناموس شوهر....!!!

دختر بودن یعنی خوب به سلامتی لیسانس هم که گرفتی دیگه باید شوهرت بدیم....!!!

دختر بودن یعنی ساعت 8 شب دیر وقته کجایی بیا خونه....!!!

دختر بودن یعنی نخواستن وخواسته شدن....!!!

دختر بودن یعنی کلی عروسک که یه دفعه میگن بزرگ شدی بسه جمعشون کن....!!!

دختر بودن یعنی کجا داری میری....!!!

دختر بودن یعنی ذلیل شی آبروم رفت دکمه هاتو ببند....!!!

دختر بودن یعنی پسر همسایه ،پسر فامیل و...دربه در دنبالت فیسبوکت باشن تا یه کرمی بریزن....!!!

دختر بودن یعنی تو نمیخواد بری اونجا من خودم میرم....!!!

دختر بودن یعنی کی بود بهت زنگ زد ؟با کی حرف می زدی؟!!!

دختر بودن یعنی با لباس سفید اومدن با کفن رفتن....!!!

دختر بودن یعنی تباه شدن زندگیت واسه حرف مردم ....!!!

دختر بودن یعنی فراموش کردن آرزوها ....!!!

دختر بودن یعنی اجازه گرفتن واسه هر چی ،حتی نفس کشیدن....!!!

دختر بودن دفن شدن در زندگی....!!!

اینجا دختر که باشی....

سر به زیر باشی ومعصوم تو را محکوم می کنندبه دهاتی بودن....

مدرن باشی وامروزی محکوم می شوی به بی خانواده بودن....

اینجا دختر که باشی....

هوا تاریک نشده باید خانه باشی ....پسر نیستی که نیمه شب هم بیایی بگویند:مرد شده...دنبال یک لقمه نان حلال است !!!

اینجنا دختر که باشی....

بخواهی با دلیل ومنطق حرف بزنی می گویند:بس است دیگه!!!قدیم از دیوار صدا در می آمد از دختر نه!!!آخرالزمان شده....پسر نیستی که بگویند:دیگر می تواند گلیمش را از آب درآورد....

اینجا دختر که باشی....

نهایت تفریحات سالم زندگی ات رفتن به سینما با دوست قدیمی ات است ....پسر نیستی که آخر هفته با دوستان هوس رفتن شمال به سرت بزند....

اینجا دختر که باشی....

با باور هایت بازی می شود ....

یادت باشد این جمله را.....

هیسسسسس دختران فریاد نمی زنند.

[ پنجشنبه 1 تير 1396 ] [ 0:11 ] [ مهنا ]
[ ]

صفرعاشقے

 صفرعاشقی   ❤️ 00:00  ❤️

 
 ساعت بوسیدن ...!
 
 عکس توست ..
 
به وقت بی قراری های لبم ...!
 
 اگر سراب خنده هایت .
 
 حواس پنجره را پرت کند .
 
برای دیدنت به .؟
 
قاب بر می گردم...
 
💔 

[ پنجشنبه 1 تير 1396 ] [ 0:08 ] [ مهنا ]
[ ]

❤❤😘😘

 A good friend is like a pastel

When you remember her your mouth waters up
 
 دوست خوب مثل لواشک میمونه
تا یادش می‌اُفتی دهنت آب میوفته
😍😍😂😂😋😋😋دوستون دارم دوستای خوبم😘😘😘❤❤
 

[ شنبه 20 خرداد 1396 ] [ 11:52 ] [ مهنا ]
[ ]

خدایا❤

 خــ❤️ــدایا

 
✨ماه رمضان را
✨دوســـت دارم 
✨چون به تو نزدیکترم
 
خــ♥️ــدایا
 
✨در ایڹ ماه زیبا
✨ایماڹ غبار گرفته ما را
✨در باراڹ رحمت خویش پاک کڹ
 
 
✨طاعات و عباداتون قبول حق🙏
 
🌜 

[ پنجشنبه 18 خرداد 1396 ] [ 22:51 ] [ مهنا ]
[ ]

ساکتم😞😥

 ســــــاڪــــــــــتــم!

چـــون:یــڪ بــغـــــــــض ســنــگــے 
تـــمــام تـــار هاے گـــلــویــم را
بــہ راحــتــے قــطــع ڪــرده!
حـــالــا فـــقــط مـــــــنــم و
حـــنــجــره اے ڪہ
فــریـــادش ســڪوت اســـــت ....💔😔

[ چهارشنبه 17 خرداد 1396 ] [ 15:59 ] [ مهنا ]
[ ]

 تو تنها کسي هستي که تو یه دقیقه میتوني منو خوشحال کني و تو یه لحظه اون خوشحالي رو خراب کني.


[ چهارشنبه 17 خرداد 1396 ] [ 15:57 ] [ مهنا ]
[ ]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعد