عشــــــقـ

 عـــــــشق یااااا نفرتـــــــ این هردوادامه داره تایکےخسته بشـــــہ بزاره بره😈😈😑😑


[ سه شنبه 28 دی 1395 ] [ 23:00 ] [ مهنا ]
[ ]

دوســــت دارمـــــــ💖

 

 
ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ 
ﺩﺧﺘﺮ: ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭﯼ 
ﭘﺴﺮ : ﻧﻪ 
ﺩﺧﺘﺮ:ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺩﺍﺭﯼ 
ﭘﺴﺮ : ﻧﻪ 
ﺩﺧﺘﺮ: ﻭﯾﻼ ﺩﺍﺭﯼ 
ﭘﺴﺮ : ﻧﻪ 
ﺩﺧﺘﺮ:✔...ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﭼﺎﮎ...✔ 
ﭘﺴﺮ :ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﭼﯿﮑﺎﺭ 
.ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﻧﻢ ﺍﺯ ﻭﯾﻼ ﮐﻢ ﻧﻤﯿﺎﺭﻩ ﻭﯾﻼ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﭼﯿﮑﺎﺭ . 
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺎﺭﺧﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﭘﻮﻝ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﭘﻮﻝ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﭼﯿﮑﺎﺭ 
ﺩﺧﺘﺮ : ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ 
ﭘﺴﺮ :✘...ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﭼﺎﮎ...✘ 
 
●خر● تا هَنگ کرد ⇦ادعاے ♢فرهنگ♢کرد 
 
دنیاے ■■مجازیست■■دیگر➣ 
 
گاهے از یک ▒ اوسکول▒ یک شاخ↻⇨ میسازد... 
 
♚اینجا مجازییست ..........♚ 
 
♕ نه من تورو ☜میشناسم نه تو منو♛ 
 
نه تو☜ آنقدر خوبی که من دوست دارم نه من آنقدر بدم که تو فکر میکنی ♧ 
⇦اینجا قدرت♔ دست یکی نیس 
همه میتونن لات باشن همه میتونن شاه باشن ...⇨ 
 
اینجا ... 
??فقط【LIKE】 ارزش داره فکر نکن کسی تو را واسه خودت میخواد........ 
لایک =لایک......... نکنی⇦⇦ بلاک 
 
✘اینجا خیلیا حرف از rell با یه نفر میزنن اما .......با صد نفر تو pv دارن حرف میزنن✘ 
 
اینجا◁اخر عشق Empty room ... 
 
اینجا... 
↭همه میخوان تو چشم باشن نقش بازی میکنند↭ 
 
??اینجا دنیای شکست خورهاست ※ 
اینجا 
♤عاشقتم,دوست دارم ,عزیزم ......بی ارزشه
 

[ سه شنبه 28 دی 1395 ] [ 11:10 ] [ مهنا ]
[ ]

نفــــــس💞

 ❣نفس❣نفسم❣نفستو❣خیلی❣میخواد❣اگه❣نفست❣نفسمو❣نخواد❣نفسم❣بند❣میاد❣پس❣نفستو❣با❣نفسم❣یکی❣کن❣که❣نفسم❣واسه❣نفست❣نفس❣نفس❣بزنه

😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

[ دوشنبه 27 دی 1395 ] [ 23:23 ] [ مهنا ]
[ ]

عجــــــــــــیبه!

 ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﯽ.... 

ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺑﺸﮑﻨﺪ ﺩﻟـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.... غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮﻭﺭﺕ .... ﺍﻋتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺩﺕ.... 
ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ٬ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺮﮎ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﻨﮕﺮﯼ! 
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺗﯿﺰ ﻭ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ,ﺗﺎﺑﻠﻮﯼ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯽ ..!!!! 
 
خيلى عجـــــيبه! 
 
ﺗﺎ ﻣﯿـــــﺎﯼ ﺑﻪ ﯾـﮑﯽ ﺛﺎﺑـــــﺖ ﮐﻨـــــﯽ ﭼـــــﻘﺪﺭ ﻭﺍﺳـــــﺖ 
ﻋـــــﺰﯾـــــﺰﻩ 
ﺍﻭﻥ ﺯﻭﺩﺗـــــﺮ ﺑــــــــــﯽ ﻟﯿـــــﺎقتیش رو ﺛـــــﺎﺑـــــﺖ ﻣﯿــــکنه
 
-----------

[ يکشنبه 26 دی 1395 ] [ 23:42 ] [ مهنا ]
[ ]

😔😞

 You were the only thing in my life that was real...

 
تو تنها چیزی بودی که تو زندگیم واقعی بود...
 
💔👸👑😔😔

[ يکشنبه 26 دی 1395 ] [ 15:42 ] [ مهنا ]
[ ]

نــــــامـــــہ

 "نامه"

 
مینویسم به تو
تویی ک رفتی
و خدایی
ک همین نزدیکیست
 
مینویسم ک نگویی ننوشت
ک نگویی ک "نخواست"
ک نخواهی بروی
مینویسم ک بیآی
 
تو ک رفتی
و نگفتی ک چه شد!
تو نماندی
و انگار ک نمیخواهی مرا!
 
مینویسم به خدا
ک ببیند مرا
منِ تن خسته
و بی حوصله را
 
مینویسم باز به تو
ک برگرد
و سر بده این آزارم را
این حجم دردناکِ انتظارم را
 
مینویسم: "برگرد"
حال تا تو چه خوانی!
و چه انجام دهی!
و چقدر درک کنی!!!
 
من نوشتم به تو
و با تو است تصمیم...
برگرد ک من منتظرم!
من و عکس و اشک،منتظریم...
 

[ چهارشنبه 22 دی 1395 ] [ 23:17 ] [ مهنا ]
[ ]

لطفـــانظربدین

 اونایی که از من بدشون میاد

نظرشونو روی کاغذ بنویسن...
بندازن ســـطــل آشـــغــال
چون اصلا برام مهم نیست..
من واسه اونا که دوستم دارن و دوستشون دارم زنــــدگـــی میکنم🌹
 
💔

[ يکشنبه 19 دی 1395 ] [ 23:22 ] [ مهنا ]
[ ]

بایــــدبروم

 بایدبروم

دلتنگ که شدی
گلدان کوچک 
پشت پنجره را ببوس!
من
یک روز که خیلی
دلتنگت بودم 
دلم را
همانجا 
خاک کردم
 

[ يکشنبه 19 دی 1395 ] [ 0:01 ] [ مهنا ]
[ ]

تنهــــــــایــے

 ﺗــــﻨــــﻬﺎ ﺑﻮﺩﻡ...

ﭼــــــﻮﻥ ﮐــــﺴﯽ ﺭﻭ ﭘﯿـــــــــــﺪﺍ ﻧﮑـــــﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑـــــﺘﻮﻧﻢ ﺗــــﻨﻬﺎﯾﯿﻤــــﻮ ﺑﺎﻫـــــﺎﺵ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻢ.....
 
✘ﺗـــــﻨـــــﻬﺎ ﺷﺪﻡ..
 
ﭼـــــﻮﻥ ﮐـــﺴﯽ ﮐــــﻪ ﺗــﻨـــﻬﺎﯾــــﯿﻮ ﺑﺎﻫـــﺎﺵ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮﺩﻡ.....ﻧﺨﻮﺍﺳـــــــﺖ ﺑـــــــﺎﻭﺭﻡ ﮐــــﻨﻪ...
 
✘ﺗـــــﻨــــﻬﺎ ﻣــﯿــﻤﻮﻧـــــﻢ ...
 
ﭼــــــﻮﻥ ﺣﺴﺎﺳـــــﻢ ﻭ ﺗـــﺤﻤـــﻞ ﯾــــﻪ ﻗﻀــــﺎﻭﺕ ﺩﯾـــــﮕﻪ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻣـــــ..
 
󾭉️ﺗـــــﻨــــﻬﺎﯾــــﯽ ﻣﻦ..ﺗـــــــﺎﻭﺍﻥ..ﺳـــــــﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥِ ﺑﯿـــــﺶ ﺍﺯ ﺣــــــــــﺪَﻡِ...󾭉️ 
 
💔 

[ جمعه 17 دی 1395 ] [ 18:30 ] [ مهنا ]
[ ]

عشـــــق مجــــــازے

 �� ... عِشــــقِ مَجـــــــازے ... ��

 
↻ ... هِــــــــــHehـــــــه ... ↻
 
۞ تَـــــهِـــش عَکـــسِـــت مـیـــره رو کـــــاوِِرِش ۞
 
�� بَــعـــدِ یِه مُـــــدّت《Empty room ��
 
✪ و مُـشتَــــرَکِــــ موردِ نَــظَرِ شُمـــــا  〖Left the chat〗 ✪
 
⚡ مــا اَز نَســــلِ 【LINE】 هَســتیم ⚡
 
✺ چـــہ مـــے دونـــیــم 【LOVE】 چیـــہ ✺
 
☜ نَهــایَــتِ اِحـسـاسِـــمــون هَـــمــون【LIKE】 ☞
 
⇡⇄ فَقَـــــط همیـــــن  ⇄
 
💔 

[ پنجشنبه 16 دی 1395 ] [ 23:47 ] [ مهنا ]
[ ]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد